Wednesday, July 2, 2008

Улс төр, нийгмийн хошигнол - 30 сэтгэгдэл: