Sunday, October 19, 2008

Хүний авъяас гэдэг гайхалтай юмаа ...

0 сэтгэгдэл: